Fundacija Parus je s soglasjem Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije pričela uresničevati svoje poslanstvo januarja 2006.

Z ustanovnim aktom se je zavezala, da bo zbrana denarna sredstva namenila za štipendiranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti. Na ta način Fundacija Parus najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani omogoča študij na najuglednejših svetovnih univerzah, med katere sodita na primer tudi Harvard in Yale.

Poslanstvo

Fundacija Parus najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom prava nudi pomoč pri podiplomskem študiju v intelektualno najbolj spodbudnih okoljih najboljših svetovnih univerz.

Vizija

Študij v družbi najuglednejših profesorjev ter dostop do najboljših in najobsežnejših knjižnic bo izbranim kandidatom omogočil znanje in izkušnje ne le za odlično opravljanje pravne prakse, temveč tudi za prihodnje vodenje gospodarstva, javnega sektorja in izobraževalnih procesov. Le s pomočjo tovrstnega vrhunskega znanja lahko aktivno sodelujemo pri reševanju najkompleksnejših globalnih pravnih in družbenih izzivov.

Vrednote

Cenimo študijsko odličnost, vrhunsko znanje in osebno motivacijo.

Krepimo mednarodne vezi kot najučinkovitejšo pot do svetovne uspešnosti.

Prizadevamo si za družbo vključevanja in vzajemnega spoštovanja.