Kako odvetniška pisarna, ki izrazito spoštuje znanje, najbolje izkazuje svojo družbeno odgovornost? “Tako, da najboljše spodbuja k novemu znanju”, odgovarja odvetnik Miro Senica, ki je posebej v ta namen ustanovil Fundacijo Parus

ŠTIPENDIJE

Razpis štipendij Fundacije
Parus za šolsko leto 2019/2020

Podrobnosti razpisa 2019/2020 (pdf)

Fundacija Parus za študijsko leto 2019/2020 razpisuje štipendije za sofinanciranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti v tujini ter sofinanciranje podiplomskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kandidatke in kandidati, ki so uspešno zaključili študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, lahko vlogo za prejem štipendije oddajo do vključno 31. januarja 2019. Fundacija Parus razpis za podelitev štipendij razpisuje že trinajsto leto zapored. Podrobnosti razpisa za študijsko leto 2019/2020 so na voljo tukaj.

NAGRADE

Prejem plakete Pro Universitate
Labacensi

Univerza v Ljubljani je Fundaciji Parus 6. decembra 2016 na predlog Pravne fakultete Univerze v Ljubljani podelila plaketo Pro Universitate Labacensi. Plaketa predstavlja najvišje priznanje, ki ga podeljuje Senat Univerze v Ljubljani, ki je svojo odločitev utemeljil s tem, da je Fundacija Parus v svojih letih delovanja bistveno pripomogla k razvoju slovenskega akademskega in gospodarskega okolja. Prejem plakete predstavlja priznanje vsem, ki kakorkoli sodelujejo s Fundacijo Parus in ki s svojim znanjem, strokovnostjo, predanostjo ali z donatorskim prispevkom prispevajo k uspešnemu uresničevanju njenega poslanstva. Vsem se iskreno zahvaljujemo.