Fundacija Parus je s soglasjem Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije pričela uresničevati svoje poslanstvo januarja 2006.

Z ustanovnim aktom se je zavezala, da bo zbrana denarna sredstva namenila za štipendiranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti. Na ta način Fundacija Parus najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete Univerze v Ljubljani omogoča študij na najuglednejših svetovnih univerzah, med katere sodita na primer tudi Harvard in Yale.

POSLANSTVO

Fundacija Parus najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom prava nudi pomoč pri podiplomskem študiju v intelektualno najbolj spodbudnih okoljih najboljših svetovnih univerz.

VIZIJA

Študij v družbi najuglednejših profesorjev ter dostop do najboljših in najobsežnejših knjižnic bo izbranim kandidatom omogočil znanje in izkušnje ne le za odlično opravljanje pravne prakse, temveč tudi za prihodnje vodenje gospodarstva, javnega sektorja in izobraževalnih procesov. Le s pomočjo tovrstnega vrhunskega znanja lahko aktivno sodelujemo pri reševanju najkompleksnejših globalnih pravnih in družbenih izzivov.

VREDNOTE

  • Cenimo študijsko odličnost, vrhunsko znanje in osebno motivacijo.
  • Krepimo mednarodne vezi kot najučinkovitejšo pot do svetovne uspešnosti.
  • Prizadevamo si za družbo vključevanja in vzajemnega spoštovanja.

ORGANI

Ustanovitelj in predsednik Fundacije Parus:

Miro Senica
tel.: +386 1 252 80 70
fax.: +386 1 252 80 71
mail: miro.senica@fundacija-parus.si

Uprava:

Peter Grašek, univ. dipl. prav., predsednik uprave Fundacije Parus,
podjetnik
tel.: +386 1 252 80 70
fax.: +386 1 252 80 71
mail: peter.grasek@fundacija-parus.si

Katarina Mervič, univ.dipl.prav., članica uprave Fundacije Parus,
partner in odvetnik v Odvetniški pisarni Senica & partnerji, d.o.o.
tel. : +386 1 252 80 70
fax:  +386 1 252 80 71
mail: katarina.mervic@fundacija-parus.si

Maruša Senica, mag. prava., članica uprave Fundacije Parus
tel. : +386 1 252 80 70
fax: +386 1 252 80 71
mail: marusa.senica@fundacija-parus.si

Nadzorni svet

prof. dr. Miha Juhart,
član nadzornega sveta Fundacije Parus,
redni profesor in dekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,

prof. dr. Janez Kranjc, 
član nadzornega sveta Fundacije Parus,
profesor emeritus na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,

prof. dr. Grega Strban, 
član nadzornega sveta Fundacije Parus,
redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani,

Gregor Knafelc, 
član nadzornega sveta Fundacije Parus,

mag. Anton Rop, 
član nadzornega sveta Fundacije Parus,

Matija Gantar, 
član nadzornega sveta Fundacije Parus,
namestnik predsednika upravnega odbora družbe KD Group, d.d.

Rasto Oderlap,
član nadzornega sveta Fundacije Parus,
direktor družbe Autocommerce, d.o.o.

Komisija za izbor štipendistov za podelitev štipendij za podiplomski študij v tujini:

prof.dr. Samo Bardutzky,
prof.dr. Janez Kranjc in
prof.dr. Vasilka Sancin.

Komisija za izbor štipendistov za podelitev štipendij za podiplomski študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani:

prof.dr. Miha Juhart,
prof.dr. Primož Gorkič in
prof.dr. Katja Filipčič.